Dr. Sofie Houthoofd

  • Algemeen
  • Praktische info en schematisch overzicht

Dr. Sofie Houthoofd (° 1980) is werkzaam als (geaccrediteerd) psychiater sinds 2012. Zij was tussen juni 2012 en februari 2017 werkzaam als psychiater in het Sint-Vincentiusziekenhuis te Deinze, waar ze poliklinische raadplegingen deed, liaisonconsulten verrichtte en instond voor spoedconsulten psychiatrie en kortdurende (crisis-)opnames. Sinds februari 2017 is ze voltijds werkzaam in de praktijk. Haar bijzondere interesses gaan uit naar aandoeningen binnen het psychose-spectrum (o.a. schizofrenie), stemmingsstoornissen (majeure depressie, bipolaire stoornissen), persoonlijkheidsproblematieken en angst-/dwangproblemen. Zij richt zich uitsluitend op volwassenen (18+).

Tijdens haar opleiding verrichte zij ook wetenschappelijk onderzoek aan het CAPRI (Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute) waarbij ze in 2013 haar doctoraatstitel behaalde met het proefschrift ‘Voorbij wanen en hallucinaties – cognitie, psychomotorisch functioneren en actie monitoring in schizofrenie’.

Vanaf februari 2019 zal ze de opleiding Schematherapie aanvatten (Schematherapie Vlaanderen vzw en Van Genderen Opleidingen B.V.).

Dr. Houthoofd doet elke dag raadpleging in de praktijk, behalve op dinsdag- en vrijdagnamiddag. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u bij haar terecht via telefoon of e-mail. Indien u voor het eerst een afspraak wenst te maken, wordt u vriendelijk gevraagd om telefonisch contact op te nemen, zodat uw hulpvraag kort kan beluisterd worden en indien passend, een eerste afspraak kan gemaakt worden. Het e-mailadres is niet bedoeld voor het verstrekken van medische informatie of medisch advies.

Voor de betaling van de consultaties werkt ze gedeconventioneerd en (indien mogelijk) via het systeem ‘derde betaler’. U wordt vriendelijk verzocht steeds een klevertje van uw mutualiteit mee te brengen. Betaling gebeurt bij voorkeur via bancontact. Bij niet tijdig verwittigen dat een afspraak niet kan doorgaan (minimum 24 uur op voorhand) kan een vergoeding worden aangerekend.

Om snel en veilig informatie te kunnen uitwisselen met andere zorgverleners en zorginstellingen, wordt u vriendelijk gevraagd u te informeren via de website van eGezondheid en CoZo. Indien u akkoord bent, graag uw informed consent registreren via de toepassing ehealthconsent en op de CoZo portaalsite.

Persoonsgegevens worden steeds met de nodige omzichtigheid en met respect voor het beroepsgeheim verwerkt.