Lize Vandamme

  • Algemeen
  • Schematisch overzicht

Lize Vandamme (°1993) is klinisch psycholoog (UGent), onco-psycholoog (Cédric Hèle Instituut & KULeuven) en cognitieve gedragstherapeut (io, Universiteit Gent 2019-2023). Ze heeft zich tijdens haar studies en werkervaring ingezet op de dienst oncologie in verschillende ziekenhuizen. Sinds 2017 is ze werkzaam in AZ Maria Middelares, waar ze naast oncologische patiënten, ook mensen met chronische pijn begeleidt. Daarnaast heeft ze ook ervaring met 65-plussers, zowel in de context van begeleidingen, als cognitieve onderzoeken rond dementie.

Lize heeft affiniteit voor mensen met verdriet en verlieservaringen, zoals het verlies van een belangrijke persoon in iemands leven of het verlies van iemands identiteit bijvoorbeeld door ziekte. Het verlies van en het zoeken naar een vorm van identiteit zijn voor haar belangrijke thema’s.

Een goede basis aan kennis is voor Lize erg belangrijk. Daarom is zij zich aan het bijscholen tot cognitieve gedragstherapeut aan Universiteit Gent (2019-2023). Zij volgde reeds een basisopleiding in hypnose bij de VHYP (Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging). Daarnaast heeft ze zich gevormd via twee kortdurende opleidingen in het betrekken van de omgeving (CHI en Interactie Academie), omdat naast de impact van moeilijke situaties, voor Lize ook de omgeving van een persoon belangrijk is.

Lize richt zich op volwassenen. Je kan bij haar terecht met klachten zoals specifieke fobieën, angst, depressieve klachten, stress en piekeren en met vragen rond omgaan met chronische pijn, verlies en identiteit. Ze heeft een bijzondere interesse in perfectionisme en de behandeling ervan. Tijdens het eerste gesprek probeert ze een gemeenschappelijk doel te formuleren. Daarna wordt hier samen op efficiënte manier aan gewerkt.

Lize is aangesloten bij de psychologencommissie. Haar erkenningsnummer is 932116772.