Sarah Hauspie

  • Inleiding
  • Praktische info en schematisch overzicht

Sarah Hauspie (°1978) is klinisch psycholoog (KULeuven) en onco-psycholoog (CHi & KULeuven). Sinds haar afstuderen is zij werkzaam in de palliatieve zorg en de afdeling oncologie van verschillende ziekenhuizen. Zij werkt reeds negen jaar op de afdelingen oncologie, onco-revalidatie en palliatief support team in AZ Maria Middelares. Naast haar therapeutisch werk geeft Sarah ook training en opleiding rond thema’s als communicatie, omgaan met angst en zelfzorg.

Sarah specialiseerde zich in hoe men kan omgaan met ingrijpende levensgebeurtenissen zoals ziekte, afscheid, rouw. Mensen die moeite hebben met de impact van ziekte in hun leven kunnen bij haar terecht. Problemen met angst en piekeren worden stap voor stap aangepakt. Mensen met stressgerelateerde klachten of burn-out kunnen rekenen op een systematische aanpak. Bij enkelvoudig trauma past zij EMDR toe. Zij richt zich tot volwassenen.

Vanuit de overtuiging dat elk verhaal, elke persoon met zijn/haar zorgen en kwetsbaarheden onlosmakelijk verbonden is met zijn/haar context en de mensen die hem/haar omringen, specialiseert Sarah zich verder in Partnerrelatie-, Gezins- en Systeempsychotherapie (UGent).
Zij heeft een erkenningsnummer bij de Psychologencommissie (782109251) en is lid van EMDR Belgium. Zij is supervisor bij het Cedric Hèle Instituut (Vlaams Instituut voor Psychosociale Oncologie).