Ulrike De Taeye

  • Inleiding
  • Praktische info en schematisch overzicht

Ulrike De Taeye (°1984) is klinisch psychologe (Ugent 2008) en klinisch seksuologe (KULeuven 2016), zij volgde verschillende bijscholingen o.a. in cognitieve gedragstherapie voor insomnie (BASS) en een basisopleiding EMDR (integrativa). Qua therapuetische scholing is ze in 2017 gestart met een permanente vorming relatie-, gezins- en systeempsychotherapie aan Ugent. Ulrike is sinds 2008 werkzaam in AZ Maria Middelares waar ze op verschillende diensten betrokken is (fertiliteitscentrum en materniteit, oncologie en onco-revalidatie (tot 2018), neurologie en neuro-revalidatie (o.a. neuropsychologisch diagnostiek), slaapkliniek, tinnitusraadpleging en pijnrevalidatie).

Naast haar klinisch werk verzorgt Ulrike ook vorming en workshops o.a. rond seksualiteit en slaapproblemen.

Ulrike heeft een erkenningsnummer (842103224) bij de Psychologencommissie, is erkend klinisch seksuologe bij de Vlaamse vereniging voor Seksuologie (VVS) en lid van EMDR Belgium

Ulrike heeft een sterke interesse in hoe mensen in relatie staan met elkaar en hoe zij vanuit dit perspectief omgaan met ingrijpende levensgebeurtenissen. Zij richt zich op volwassenen die geconfronteerd worden met ziekte en de gevolgen van ziekte/behandeling (o.a. slaapproblemen, piekeren, …), relationele moeilijkheden, seksuele vragen of problemen, vruchtbaarheid en genderidentiteit. Zowel individuele als koppelgesprekken behoren tot de mogelijkheden.